Hakamäen apteekin
palvelut

Asiointi

Esimerkiksi omaisen tai ystävän puolesta lääkkeet voi hakea apteekista muutamilla eri tavoilla.

1. Yksinkertainen tapa on antaa hakijalle mukaan Kela-kortti tai lääkkeen potilasohje. Hakijan tulee osata kertoa, mitä lääkettä hänen on hakemassa. Kannattaa myös mainita heti asioinnin alussa, että asioi toisen puolesta.

2. Jos on tarpeen hoitaa muita lääkitysasioita, kuin lääkkeen haku, tarvitaan valtakirja. Valtakirjalla valtuutettu voi:

– selvittää käyttämäsi lääkkeet

– pyytää yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät

– pyytää, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä

– pyytää, että reseptisi uusitaan.

Tietosuojan vuoksi emme siis voi esim. kertoa ilman valtuutusta, mitä reseptejä toisella henkilöllä on voimassa. Valtakirja voi olla kirjallinen tai sähköinen. Ensisijainen vaihtoehto on sähköinen Suomi.fi -valtuutus, joka näkyy kaikissa apteekeissa. Sähköisellä valtuutuksella asioidessa hakijalla tulee olla mukana oma henkilöllisyystodistus ja valtuuttajan henkilötunnus.

Valtuutuksen voi tehdä osoitteessa:

www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/apteekkiasiointi

Paperinen valtuutus on voimassa vain kyseisessä apteekissa yhdelle asiointikerralle tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lomake pyydetään apteekista. Suostumuksen voi antaa myös esim. sairaanhoitopalvelulle.

3. Huoltaja voi asioida alaikäisen puolesta potilasohjeella, Kela-kortilla tai sähköisellä puolesta-asioinnilla omalla henkilöllisyystodistuksella sekä lapsen henkilötunnuksella. Yli 10-vuotiaan kohdalla reseptitietojen näkymiseen voi vaikuttaa terveydenhuollossa tehty arvio lapsen kyvykkyydestä päättää omasta hoidostaan. Lisätietoa tästä osoitteessa:

www.kanta.fi/alaikaisen-puolesta-asiointi

Meiltä Hakamäen apteekista voi aina kysyä neuvoa puolesta-asiointiin liittyvissä asioissa jo ennen asiointia esim. puhelimitse.