Lääketyöntekijä ja tekninen apulainen

Hakamäen apteekissa työskentelee 1 lääketyöntekijä, 3 lääketeknikkoa ja 4 teknistä työntekijää.

Teknisen henkilökunnan tehtäviin kuuluvat logistiset tehtävät (tilaukset, tavaran purku, hyllytys, varaston hallinta, vanhenevat valmisteet), kassatyöskentely, reseptintoimituksessa lääkevalmisteiden keräily farmaseuteille sekä olosuhdeseuranta. Lääketyöntekijät vastaavat laskutuksesta ja palkanlaskusta, tekniset työntekijät somistuksesta ja kampanjatuotteiden esillepanosta. Hakamäen apteekin tekniseen henkilökuntaan kuuluu lähihoitaja ja 2 sairaanhoitajaa. He mittaavat tarvittaessa asiakkaan verenpaineen ja verensokerin ja auttavat esimerkiksi haavanhoidossa.

Lääketyöntekijän ja lääketeknikon koulutus vastaavat toisiaan, nykyisin tutkintonimike on lääketeknikko. Koulutus on lääkealan perustutkinto, jonka voi suorittaa ammattiopistossa päätoimisena tai oppisopimusopiskelijana. Tekninen työntekijä on koulutettu toimipaikalla.