Yksilöllinen tupakasta vieroitus

Hakamäen apteekissa on saatavilla maksullista tukea ja neuvontaa tupakoinnin lopettamiseen. Palvelu sisältää kahdenkeskisiä tapaamisia vieroitusohjaajana toimivan farmaseutin kanssa sekä puhelimitse tapahtuvaa neuvontaa. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi tupakointitilanteet, tupakan kulutus, keskustellaan edellisistä tupakoinninlopettamisyrityksistä ja mietitään näiden taustatietojen avulla nikotiinikorvaushoidon tarvetta ja muita lopettamista tukevia hoitovaihtoehtoja. Myöhemmillä tapaamiskerroilla seurataan vieroituksen onnistumista, keskustellaan eteen tulleista ongelmatilanteista ja pohditaan niihin ratkaisuja.