Annosjakelu

Hakamäen apteekki tarjoaa asiakkailleen annosjakelupalvelua. Palvelu on suunnattu erityisesti henkilöille, joilla on paljon säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä. Ennen annosjakelun käynnistämistä asiakas ja apteekki tekevät annosjakelusopimuksen. Apteekki tarkistaa yhdessä hoitavan lääkärin ja Annosjakeluyksikön kanssa asiakkaan kokonaislääkityksen ja soveltuvuuden annosjakeluun.

Apteekki toimittaa asiakkaan lääkkeet kerta-annospusseihin pakattuina kahden viikon erissä. Jokaiseen annosjakelupussiin on merkitty kyseisessä pussissa olevien lääkkeiden annosteluajankohta. Lääkkeet tulee aina ottaa suoraan annosjakelupussista. Annosjakelupussien toimituksen yhteydessä asiakas saa uuden ajantasaisen lääkityskortin. Apteekki huolehtii asiakkaan resepteistä ja niiden uusimisesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa apteekkiin lääkityksessä tapahtuvista muutoksista.